خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر - بخش 2

خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر - بخش 2

در این قسمت خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر را ادامه میدهیم که به سه عادت پیروزی عمومی که به باعث تقویت و بهبود روابط و همچنین عادت هفتم که به تجدید قوای شما منجر میشود، میپردازیم

مطالعه بخش 1


عادت چهارم

 تفکر برد-برد : اصول رهبری درون فردی 

این اولین عادت کار تیمی و اتکای متقابل است .در هر جایگاهی که باشیم با حرکت از مرحله استقلال به اتکای متقابل نقش رهبری شروع میشود و شما در حال تاثیرگذاری روی دیگران هستید و اینکار تنها با تفکر برد-برد امکان پذیر است.

کاوی می آموزد که همه روابط دارای یک "موجودی حساب" هستند که ما به طور غیررسمی با خانواده، دوستان،  همکاران و هر کس دیگری که با آنها تعامل داریم حفظ می کنیم. حساب های بانکی عاطفی مانند یک حساب بانکی معمولی دارای واریز و برداشت هستند. فعل و انفعالات مثبت واریز و تعاملات منفی برداشت محسوب میشوند.

داشتن تفکر برد-برد یک چارچوب ذهنی و قلبی است که دائماً به دنبال منافع دوجانبه در تعاملات است، یعنی همه توافق ها و راه حل ها برای طرفین مفید سودمند ورضایت بخش است .برای مثال، «برد» برای همه راه‌حل بلندمدت بهتری نسبت به «باخت» یک طرف در مذاکره است.

برد-برد به معنای خوب بودن یا تسلیم نبودن نیست. برای درک اینکه چه چیزی برای هر طرف "برد" است و توافقی برای به حداکثر رساندن منافع برای همه ایجاد می کند، به تلاش بیشتری نیاز دارد.

تنها راه دستیابی به برد دوجانبه پیروی از فرایند چهارمرحله ای ذیل است:

نخست،از دیدگاه فرد مقابل به مسئله نگاه کنید و به خوبی حتی بهتر از او به نکاتی که برایش اهمیت دارد توصیف کنید.

دوم، موارد اصلی و نکات کلیدی را بدون توجه به موقعیت شناسایی کنید.

سوم، تعیین کنید کدام نتایج، به راه حلی کاملا قابل قبول منتهی میشوند.

چهارم، برای دستیابی به این نتایج در جستجوی راه حل های جدید و امکان پذیر باشید.

عادت چهارم در مورد نزدیک شدن به هر تعامل با تفکر برد – برد  به عنوان هدف شما است، در حالی که عادت پنجم یک تکنیک عالی برای دستیابی به نتایج برد – برد ارائه می دهد.


عادت پنجم
ابتدا به دنبال درک کردن باشید، سپس تفاهم  : اصول ارتباطات همدلی

بهترین راه برای برد-برد، درک کامل هر دو طرف است. کاوی توصیه می کند که همیشه ابتدا به دنبال درک دیدگاه طرف مقابل باشیم. استفاده از گوش دادن همدلانه برای درک واقعی یک فرد، او را وادار می کند که رویکرد مشابهی با شما داشته باشد. در نتیجه، این یک فضای دانشگاهی از حل مسئله ایجاد می کند.
وقتی فردی صحبت میکند در چهار سطح میتوانیم به حرفهایش گوش کنیم :1. او رانادیده بگیریم وبه هیچ وجه گوش نمیکنیم  2. وانمود کنیم که گوش میکنیم و بگوییم : «آهان !متوجه شدم، حق با شماست»
3.در هنگام گوش دادن انتخاب گر باشیم یعنی فقط بخشی از صحبت هایش را گوش کنیم 4.به دقت گوش کنیم یعنی توجه وانرژی خود را متمرکز کنیم اما به ندرت سطح پنجم یعنی گوش دادن همدلانه را استفاده کنیم که بالاترین سطح گوش دادن است
مهارت گوش دادن همدلانه شامل چهار مرحله رشد است:
محتوای تقلید: اولین و کم اثرترین روش تقلید محتوا است. همانطور که به طرف مقابل گوش می دهید، به سادگی کلمات آنها را برای آنها تکرار کنید. در این مرحله ممکن است احساس کنند شنیده می شوند، اما درک نمی شوند.
محتوا را دوباره بیان کنید: پیام طرف مقابل را برای آنها تکرار کنید اما با گفتارخودتان.
بازتاب احساس: از سمت راست (احساس) مغز خود برای درک احساسات استفاده کنید. این احساسات را برای گوینده تکرار کنید.
محتوا را دوباره بیان کنید و احساس را منعکس کنید: از مغز کامل خود برای درک آنچه که گوینده در مورد موقعیت فکر می کند و چه احساسی دارد استفاده کنید. نظر و احساسی را که می‌فهمید خلاصه کنید تا مطمئن شوید که واقعاً محتوا را درک کرده‌اید.
در اینجا نمونه ای از پاسخ در هر چهار مرحله آورده شده است که هر مرحله نشان دهنده درک توسعه یافته تری از عادت 5 است. تصور کنید یک کارمند به شما نزدیک می شود و می گوید:
محتوای تقلید: "شما از برخورد با جیم خسته شده اید و او باید اخراج شود."
محتوا را دوباره بیان کنید: "شما دیگر نمی خواهید با جیم کار کنید."
احساس را منعکس کنید: "شما واقعاً ناامید هستید."
محتوا را دوباره بیان کنید و احساس را منعکس کنید: "کار با جیم واقعا شما را ناامید می کند."
پس از پاسخ دادن، به صحبت ادامه ندهید. در عوض، منتظر اطلاعات بیشتر از کارمند باشید. با همدلی به گوش دادن ادامه دهید و به دنبال درک احساسات کارمند باشید.
عادت پنجم به صبر و تمرین زیادی نیاز دارد - این زمینه ای است که دائماً به بهبود آن نیاز داریم. 

عادت ششم
تشریک مساعی :اصول همکاری خلاق

روحیه تیمی خمیرمایهء رهبری اصول محور است. یعنی کل بزرگتر از اجزاست.
تشریک مساعی به زبان ساده یعنی برآیند نیروی مشارکت از جمع تک تک نیروها بیشتر است.در این مبحث یک به علاوهء یک برابر با سه یا بیشتر است.
زندگی خانودگی برای مشاهده و کاربرد تشریک مساعی فرصت های فراوانی را فراهم میشازد.ساده ترین نوع آن پیوند زن و مرد است که به تولد کودک می انجامد.تشریک مساعی بر اساس احترام به تفائت ها، ارزش بخشیدن، افزایش تئان جمعی و جبران ضعف ها برنامه ریزی میشود
شما باید به تشریک مساعی به عنوان تجلی همه عادات در کنار هم فکر کنید. گردآوری فعال یک تیم برای تمرکز بر مهمترین اصول و اهداف گروه. هم افزایی نیازمند اعتماد بالا و همکاری بالا است.

عادت هفتم 
اره را تیز کنید : اصول بازسازی تعادل

در نهایت، عادت هفتم است - عادت به بهبود مستمر. همانطور که کاوی می گوید:
«فرض کنید با کسی در جنگل برخورد کردید که با تب و تاب کار می کرد تا درختی را اره کند.
"چه کار می کنی؟" تو پرسیدی.
"نمیتونی ببینی؟" پاسخ بی حوصله می آید "من دارم این درخت را اره می کنم."
"شما خسته به نظر می رسید!" تو فریاد بزنی "چه مدت در آن بودید؟"
او می گوید: «بیش از پنج ساعت، و من کتک خوردم! این کار سختی است.»
"خب، چرا چند دقیقه استراحت نمی کنی و اره را تیز نمی کنی؟" شما پرس و جو کنید "من مطمئن هستم که خیلی سریعتر پیش می رود."
مرد با قاطعیت می گوید: «من وقت ندارم اره را تیز کنم. "من خیلی مشغول اره کردن هستم!"

عادت هفتم در مورد حفظ و تقویت بزرگترین دارایی شما است –یعنی قابلیت تولید فردی  این عادت عامل موثری در نگهداری و ارتقا ارزشمدترین توانایی ها و سرمایه های زندگی شما به شمار میرود .نیروی عمیقی که زندگی وهستی تان را از جهات مختلف جسمانی،روحی،معنوی اجتماعی-عاطفی دگرگون میسازد
این عادت، یک فعالیت ربع دوم "مهم اما نه فوری" است. کاوی چهار بعد بازسازی را شناسایی می کند:
بعد جسمانی: شامل توجه عمیق و موثر به تندرستی جسم است (تغذیه درست و مناسب ،استراحت کافی و ورزش مطابق برنامه ریزی دقیق که یکی از فعالیت های مهم ربع دوم است.
بعد معنوی: این بعد به عادت دوم (ذهنا از پایان شروع کنید} مربوط میشود کانون،مرکز ثقل و بیانگر میزان تعهدی است که به نظام ارزشی خود دارید. به طور کلی هریک از ما به گونه ای متفاوت با بعد معنوی خویش در ارتباطیم و سهم هرکس از این خزانهء بی کران با دیگری متفاوت است.برای تقویت قوای روحی به کتاب آسمانی ،تفکر و دعا رجوع میکنم.
بعد ذهنی: برای کسب اطلاعات سودمند و رشد و پرورش ذهن هیچ راهی بهتر از مطالعه کتاب های مفید نیست. مطالعه یکی از ابزارهای موثر فعالیت های ربع دوم است.اگر در هنگام مطالعه روی عادت پنجم تمرکز کنیم و نخست جویای فهم و درک مطالب باشیم بر شدت تقویت ذهن می افزاییم. 
بعد اجتماعی_عاطفی: این بعد عمیقا به عادات 4و 5و6 یعنی عادات متمرکز به اصول رهبری جمعی ، ارتباطات همدلانه و همکاری خلاق تاکید دارد که اساسا به حس امنیت فردی ما مربوط میشود.
امنیت باطن حاصل زندگی با اتکای متقابل و موثر است. در آگاهی از اینکه هواره راه حل سومی را میتوان یافت که برای طرفین سودمند باشد 
اطمینان حاصل کنید که رشد و بازسازی زمان را در هر یک از این چهار بعد در اولویت قرار داده اید. 

 امیدواریم این خلاصه از هفت عادت مردمان بسیار موثر به شما کمک کند تا راه های بهبود را شناسایی کنید.
معرفی کتاب هفت عادتعادت مردمان موثر