تعرفه ماژول های حسابینو

پس از بررسی در انتهای صفحه را تکمیل کنید.

425,000تومان

ماهانه: 35,417

* ماژول پایه *

تعریف انواع اشخاص

تعریف صندوق، حساب، تنخواه

تعریف کالا و خدمات

ثبت انواع فاکتور

ثبت هزینه ها و درآمدها

ثبت انواع دریافت و پرداخت

مدیریت چک های دریافتی و پرداختی

دسته بندی اشخاص به عنوان مشتری و فروشنده

تعیین سطح دسترسی کاربران پنل

گزارش مشخصات و خرید و فروش هر شخص

گزارش های مدیریتی

انبار داری پایه

سیستم پیام دهی بین کاربران پنل

ثبت  نامحدود کاربر، فاکتور، کالا...

ارسال فاکتور آنلاین به صورت پیامک و ایمیل

کاردکس کالا

345,000تومان

ماهانه: 28,750

 

ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری

امکان ثبت دستی اسناد حسابداری

ثبت اتوماتیک سند افتتاحیه

ثبت اتوماتیک سند اختتامیه

دارای کدینگ جامع حسابداری

امکان تغییر، حذف و ثبت سرفصل حسابداری

تعریف حساب های تفصیلی

گزارش های سود و زیان، ترازنامه

نمایش دفتر روزنامه و کل

تعریف حساب تفصیلی شناور

مرتب سازی اتوماتیک اسناد

بررسی وضعیت تراز اسناد به صورت اتوماتیک

معین اشخاص

جزئیات فاکتور و رسید در معین اشخاص

ثبت نام

مبلغ قابل پرداخت بعد از یک ماه استفاده رایگان
ماژول ها:
بازه زمانی: یک ساله
قابل پرداخت:

0

تومان

* لطفا مقدار فیلد های ستاره دار را وارد نمایید. (آدرس و اطلاعات پنل به ایمیل و موبایل شما ارسال خواهد شد)