آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

گزارشات سیستمی

اشخاص :
در این قسمت امکان مشاهده گزارش های آماری اشخاص  از جمله تعداد کل اشخاص ، مشتریان ، خریداران ،کارمندان و...را دارید و همچنین گزارشهای مختلف از جمله لیست اشخاصی که بیشترین فاکتور فروش ، خرید ، برگشت از فروش و برگشت از خرید  را داشته اند ، بیشترین مبلغ فاکتور فروش یا خرید  از اشخاص را میتوانید مشاهده نمایید.

کالاها وخدمات :  

گزارش های آماری  از کالا و خدمات مانند تصویر در این قسمت در دسترس خواهد بود .لیست کالا وخدمات با بیشترین فاکتور فروش ، خرید ، برگشتی نیز بصورت مجزا قابل مشاهده میباشد.خزانه داری :

گزارش تراکنش های مربوط به آیتم های خزانه شامل بانک  ، صندوق ، تنخواه بصورت تفکیک شده در این قسمت قابل ملاحظه میباشد.فاکتور ها :

در صورتیکه بخواهید در یک نگاه کل فاکتور های فروش و خرید و برگشتی را مشاهده نمایید در این قسمت مقدور میباشد.

دریافت و پرداخت :

در صورتیکه به گزارش سریع از دریافت و پرداخت و همچنین چکهای دریافتی و پرداختی نیاز داشته باشید در اینجا این گزارش  به راحتی در دسترس شماست.