آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

چک های دریافتی و پرداختی

در سیستم حسابداری آنلاین حسابینو می توانید تمامی چک های دریافتی و پرداختی را که در مرحله دریافت ها و پرداخت ها ثبت کرده اید را به راحتی مدیریت نمایید مثلا در صورت نزدیک شدن به تاریخ سر رسید پیام های هشدار اتوماتیک به شما نمایش داده خواهد شد. و یا تمامی عملیات مربوط به چک ها مانند: وصول، واگذاری، برگشت، عودت و خرج چک را روی چک های خود انجام دهید.

در ابتدای صفحه اعلان چک های سر رسید گذشته یا چک هایی که سر رسید آن ها نزدیک می باشد (حداقل 3 روز آینده) را مشاهده خواهید نمود.

در هر کدام از صفحات چک های دریافتی یا پرداختی می توان لیست چک ها موجود را مشاهده نمود و بر اساس فیلد های مختلف جستجو انجام داد. برای هر کدام از چک ها در منو تنظیمات گزینه هایی وجود دارد که در زیر به آن اشاره شده است.

مشاهده چک: مشاهده اطلاعات چک موردنظر مانند: شماره، بانک، شعبه، تاریخ سر رسید، مبلغ و وضعیت و شخص پرداخت کنند

رسید دریافت: مشاهده جزئیات رسید دریافت یا پرداختی که چک موردنظر در آن ثبت شده است.

گردش چک: جزئیات گردش چک در تاریخ مختلف مانند دریافت، واگذاری به بانک، وصول و ....

عملیات های قابل انجام روی چک ها:

وصول: در صورتی که چک مودنظر نقد شود این گزینه را انتخاب می کنیم و تاریخ نوع وصول شماره حساب یا صندوق موردنظر، مبلغ کارمزد و ... را انتخاب نمود.

واگذار به بانک: اگر چک مورد نظر را به بانک واگذار نماییم این گزینه را انتخاب می کنیم.

عدم وصول (برگشت): اگر چک مورد نظر در تاریخ موردنظر وصول نشود باید گزینه عدم وصول را برای آن چک انتخاب کرد.

خـرج: در صورتی که چک دریافت شده را به عنوان مبلغ به شخص دیگری واگذار کنیم باید گزینه خرج چک را برای آن چک انتخاب کرد. و در صفحه پرداخت اطلاعات شخص گیرنده و یا فاکتور موردنظر را انتخاب نمود.

عودت: اگر به هر دلیلی چک مورد نظر را به شخص پرداخت کننده تحویل دهیم عودت چک را باید انتخاب کرد که می توان در گزینه های موجود مبلغ جایگزین (به جای چک)، تاریخ و توضیحات  را ثبت نمود.