آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

منوهای خزانه داری

در قسمت خزانه داری می توان صندوق ها، حساب های بانکی، تنخواه دار و دسته چک ها را تعریف نمود که در ثبت تراکنش های مالی مانند دریافت و پرداخت و یا عملیات چک های ورودی و خروجی کاربرد دارد.

جهت مشاهده راهنمای کامل روی لینک زیر کلیک نمایید

بانک ها، صندوق ها، تنخواه گردان


گروه بندی:

در صورت نیاز می توانید برای حساب های بانکی، صندوق ها یا تنخواه گردان گروه یا دسته های دلخواه ایجاد نمایید، به صورت پیش فرض بانک ها، صندوق ها و تنخواه گردان به عنوان گروها های تفصیلی در سیستم استفاده می شوند که قابل ویرایش یا حذف نیستند.


تعریف دسته چک:
در صورتی که برای حساب بانکی داراری دسته چک می باشید و می خواهید چک های پرداختی خود را در سیستم وارد نمایید تا مدیریت راحت تری نسبت به آنها داشته باشید باید ابتدا برای آن حساب بانکی دسته چک را تعریف نمایید.

در صورت عدم تعریف دسته چک برای حساب بانکی هنگام ثبت فیش پرداخت امکان صدور چک برای آن حساب وجود ندارد.