آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

لیست حساب ها

در این قسمت یک کدینگ جامع از سرفصل های حسابداری وجود دارد، که هنگام ثبت اسناد به صورت دستی یا اتوماتیک از آنها استفاده می شود.

در صورتی که به مباحث حسابداری آشنایی دارید می توانید سرفصل های خاص خود را اضافه نمایید، تا در هنگام ثبت دستی اسناد حسابداری از آن استفاده کنید همچنین بعضی از کدینگ های موجود مانند بانک ها، صندوق ها، اسناد دریافتنی و.... به صورت پیش فرض هنگام ثبت اتوماتیک اسناد توسط سیستم استفاده می شوند.