آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان :

برای مشاهده صورت سود و زیان از قسمت "گزارشات حسابداری" /صورت سود و زیان را انتخاب میکنیم ،
با وارد کردن بازه تاریخ مد نظر، و کلیک روی گزینه
"جستجو" صورت سود و زیان مربوط به  دوره نمایش داده می شود و در صورت نیاز، روی گزینه "چاپ " کلیک میکنیم.