آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

سند افتتاحیه

سند افتتاحیه جهت ثبت موجودی اولیه حسابها، صندوق ها و به طور کلی شامل بدهی ها و دارایی ها می باشد که باید در سیستم حسابداری ثبت شود تا بر اساس آن و تراکنش هایی که بعدا در سیستم ثبت می شود گزارش های دقیقتری از میزان بدهی ها و دارایی ها در دسته ها و سرفصل های مختلف داشت. و در سال های مالی بعدی سند افتتاحیه به صورت اتوماتیک بر اساس تراکنش های قبلی و سال مالی قبل ایجاد می شود.

برای وارد کردن مقادیر هر سرفصل روی آن سرفصل کلیک نمایید و در صفحه جدید مقادیر را بر اساس فیلده ای خواسته شده وارد نمایید.

که شامل سرفصل های مربوطه بوده که یا بستانکار یا بدهکار ثبت می شوند. و در نهایت در انتها مبلغ بدهکاری و بستاندکاری باید برابر باشد یا به اصطلاح تراز باشد. که اینکار توسط سیستم انجام می شود،

نکته مهم در ثبت سند افتتاحیه جهت کارکرد بهتر سیستم در صورتی که سرفصلی ثبت شود در طرف دیگر نیز این مقدار به سرفصل سرمایه اضافه می شود، اما بعد از ثبت تمام سرفصل های دارایی و بدهی مقادیر وارد شده در سرفصل صحیح خود قرار خواهند گرفت، پس سند افتتاحیه را به طور کامل وارد و تکمیل نمایید.

همچنین بهتر است قبل از ثبت سند افتتاحیه اشخاص، کالاها و خدمات خود را وارد نمایید تا در هنگام ثبت مقادیر بتوان سرفصل های مربوطه را انتخاب کرد و در گزارش گیری های بعدی سیستمی اطلاعات صحیح تر و کامل تری را دریافت کرد.

در زیر شکل مربوط به سند افتتاحیه در سیستم حسابداری حسابینو را مشاهده می کنید.