آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

سایر منو های تنظیمات

تنظیمات سال مالی :

در این قسمت ویرایش سال مالی امکان پذیر هست و در صورت بستن سال مالی و نیاز به ویرایش اسناد سال مالی بسته شده، سال مالی را مجدد باز و ویرایش اسناد را انجام دهید.

 امکان باز کردن سال مالی بسته فقط برای سال مالی قبل از آخرین سال مالی وجود دارد.


تنظیمات مالی :

اعمال تغییرات در فرم فاکتورها ورسید ها شامل نمایش یا عدم نمایش لوگو،مانده حساب ،بارکد،QR کد ،تخفیف و مالیات وتغییر  نرخ تخفیف ومالیات وهمچنین تغییر عناوین فاکتور خرید وفروش وپیش فاکتور و تغییر واحد پول از قسمت تنظیمات مالی قابل انجام می­باشد.

فاکتور آنلاین :

در این قسمت تنظیمات فاکتور آنلاین را انجام میدهید درصورتیکه لینک  فاکتور را  برای طرف­ حساب خود ارسال می­نمایید میتوانید در صورت اتمام اعتبار پیامک ازاین قسمت  اقدام به افزایش اعتبار پیامک نمایید ،تغییر قالب متن پیامک نیز  در این قسمت امکان پذیر هست.


لیست حسابها:

در صورتی که میخواهید  سرفصل  معین حسابداری جدید  به  حسابها اضافه نمایید. ازاین قسمت روی گزینه جدید کلیک نموده ودر پنجره باز شده ،حساب کل را انتخاب و نام حساب معین درخواستی را وارد و ماهیت حساب را مشخص کرده و ثبت میکنیم.


گروه و حساب تفصیلی:جهت ثبت گروه جدید در حساب های تفصیلی از این قسمت روی گزینه گروه جدید کلکیک نمایید.


بستن سال مالی :جهت بستن سال مالی فعلی و ایجاد سال مالی جدید از این قسمت اقدام نمایید .توجه داشته باشید که هنگام بستن سال مالی موجودی کالا یا مواد انبار نباید منفی باشد.بعد از بستن سال مالی سندهای بستن حساب های موقت و سند اختتامیه به طور اتوماتیک ایجاد می گردد.

همچنین قبل از بستن سال مالی به طور اتوماتیک از دیتابیس شما یک نسخه پشتیبان تهیه می شود تا در صورت نیاز امکان برگشت به حالت قبل وجود داشته باشد.