آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

سایر منوهای اشخاص

برای ورود لیست اشخاص طرف حساب به عنوان خریدار یا فروشنده از طریق این صفحه انجام می شود. همچنین تعریف کاربران سیستم با سطح های دسترسی کاملا دلخواه از طریق منو کارمندان قابل انجام خواهد بود. که راهنمای آنها در قسمت راه اندازی اولیه وجود دارد.

مشتریان و فروشندگان:

در این صفحه ها لیست اشخاصی مشاهده می شود که برای آنها فاکتور فروش یا خرید ثبت شده باشد، سیستم به صورت اتوماتیک این اشخاص را به عنوان مشتری یا فروشنده شناسایی می کند.

در این صفحه ستون هایی مانند مشخصات شخص و همچنین جمع کل خرید ها یا فروش ها (جمع کل فاکتور های فروش یا خرید ثبت شده با احتساب فاکتر های برگشتی) و منو تنظیمات قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین در قسمت بالای لیست می توان شخص موردنظری را در لیست مشتریان  یا فروشندگان جستجو کرد، یا لیست مشتریان را در فرمت های PDF یا EXCEL دانلود کرد یا آنها را چاپ نمود.

در آخرین ستون از جدول نیز منو تنظیمات هر شخص وجود دارد که می توان اطلاعات آن شخص را ویرایش کرد یا لاگ عملیات انجام شده روی شخص موردنظر را مشاهده نمود.


گروه بندی:

منو گروه بندی جهت ایجاد گروه جدید و یا ویرایش گروهای قبلی می باشد که می توان با ایجاد یک گروه جدید اشخاص موردنظر را در آن گروه ثبت کرد، تا در گزارش های سیستمی از آن استفاده نمود.

به صورت پیش فرض گروه تفصیلی اشخاص به عنوان گروه اصلی وجود دارد و چون در سرفصل ها حسابداری سیستم از آن استفاده می شود قابل حذف یا ویرایش نمی باشد.

در آینده و با اضافه شدن قابلیت های ماژول های سیستم گروه بندی ها به صورت کاربردی تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

لیست شهرها :

در صورتیکه نام شهری در  استان مورد نظر شما در قسمت آدرس موجود نبود ، از این قسمت روی دکمه جدید کلیک کرده و استان را انتخاب و نام شهر را وارد نمایید.


سطح های دسترسی:

در صورتی که بخواهید کاربران دیگری برای کار با سیستم و ثبت رویداد ها ی مالی تعریف نمایید باید سطح دسترسی آنها را تعریف نمایید.

در منو کارمندان و در ستون آخر  من تنظیمات هر شخص  گزینه سطح دسترسی امکان انتخاب صفحات و عملیات قابل دسترس کاربر وجود داشت.

اما در صورتی که بخواهید می توانید از طریق این صفحه سطح های دسترسی  استاندارد را تعریف نموده هر کدام از صفحات و عملیات موردنظر انتخاب نموده و سپس دکمه ذخیره را کلیک می کنید. به این صورت یه سطح دسترسی تعریف شده ایجاد می شود که در منو کارمندان می توان آن را انتخاب نمود و به هر کارمند اختصاص داد،

البته در منو کارمندان و انتخاب سطح دسترسی باز هم می توان گزینه های سطح موردنظر را  تغییر داد و دسترسی بیشتر یا کمتری به کاربر موردنظر اختصاص داد.