آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

دفتر روزنامه ، دفتر کل و معین ، معین اشخاص

دفتر روزنامه

جهت مشاهده و چاپ اسناد  مربوط به دفتر روزنامه از این قسمت استفاده میکنیم ، همچنین برای جستجوی سند مورد نظر که فقط  شرح یا مبلغ سند را به خاطر داریم در قسمت جستجو مبلغ یا بازه تاریخی را وارد کرده تا سند مورد نظر نمایش یابد.

دفتر کل و معین

در این قسمت با انتخاب حساب کل مربوطه و بازه تاریخی اسناد مربوط به دفتر کل را مشاهده و جهت انتقال به دفتر کل چاپ نمایید.معین اشخاص
مشاهده صورتحساب هر طرف حساب در این قسمت امکان پذیر هست ،به اینصورت که شما نام طرف حساب بدهکار یا بستانکار را در کادر حساب کل وارد نموده و  بازه تاریخی مدنظر را نتخاب و روی دکمه جستجو کلیک نمایید ، لیست کلیه فاکتور ها و دریافت و پرداخت ها و اسنادی که برای این طرف حساب ثبت شده ، نمایش داده خواهد شد.