آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

دریافت ، پرداخت و هزینه

برای دریافت یا پرداخت فاکتور های فروش و خرید  می توان یکی از دو روش زیر را انجام داد:

1- در قسمت مشاهده فاکتور در صورتی که مبلغ فاکتور پرداخت نشده باشد می توان با کلیک روی دکمه پرداخت صفحه پرداخت یا دریافت فاکتور موردنظر  باز شده و می توان عملیات دریافت یا پرداخت را انجام داد.

2- از قسمت منو های سمت راست و بخش دریافتی ها برای ثبت مبلغ دریافتی فاکتور های فروش و بخش پرداختی ها برای ثبت مبلغ پرداختی فاکتورهای خرید.


ثبت دریافتی جدید:


بابت:

1- خرید و فروش:

برای دریافت مبلغ فاکتور های فروش و برگشت از خرید می باشد که در قسمت دریافت دو گزینه بر اساس فاکتور و از شخص وجود دارد که تراکنش را یا بر اساس شماره فاکتور موردنظر انجام می دهیم که مبلغ وارد شده باید دقیقا برابر با مبلغ فاکتور موردنظر باشد یا بر اساس یک شخص خاص که هر مبلغی را وارد نماییید به صورت اتوماتیک فاکتور ها و بدهکاری های شخص تسویه شده و در صورت دریافت بیشتر از بدهی باقیمانده در تراز شخص (تراز مثبت) ثبت خواهد شد.

2- تنخواه گردان:

در صورتی که مبلغی را از تنخواه گردان دریافت کنیم این گزینه را انتخاب کرده و سپس تنخواه گردان موردنظر را انتخاب می کنیم.

3- درآمد:

در صورتی که مبلغ دریافتی حاصل از درآمد غیر از فاکتور فروش باشد این گزینه را انتخاب می کنیم و سپس درآمدها را بر اساس دسته بندی های موجود ثبت می کنیم.


تاریخ:

تاریخی که تراکنش مالی انجام شده است.

دریافت ها:

در این قسمت مبالغ دریافت شده را ثبت کنیم که با کلیک کردن روی دکمه افزودن دریافتی به یکی از روش ها زیر قابل ثبت می باشد:

1- نقد: ثبت مبالغ دریافت شده نقدی

2- چک: ثبت چک های دریافت شده از مشتریان که باید شخص پرداخت کننده چک در سیستم ثبت شده و در قسمت مربوطه انتخاب شود. همچنین برای یادآوری چک های دریافتی در تاریخ سررسید سیستم به صورت خودکار هشدار سر رسید چک های دریافتی را نمایش خواهد داد.

3- بانک: در صورتی که مبلغ موردنظر به یکی از حساب های بانکی واریز شده است باید در این قسمت وارد شود. حساب های بانکی نیز باید در قسمت خزانه ثبت شده باشند.


ثبت پرداختی جدید:

مراحل ثبت پرداخت نیز همانند ثبت دریافتی می باشد تنها در قسمت های زیر با هم اختلاف دارند.

بابت:

 هزینه ها:

در صورتی که مبلغ پرداخت شده بابت هزینه ها باشد بر اساس دسته ها موجود در این قسمت باید ثبت شود. (همچنین ثبت هزینه ها به صورت جداگانه نیز در دسترس می باشد)


ثبت دریافتی جدید:

از تنخواه: 

در صورتیکه در قسمت بابت گزینه هزینه ها انتخاب شده باشد گزینه پرداخت از تنخواه ظاهر خواهد شد که مربط به ثبت پرداخت های انجام شده مربوط به تنخواه گردان موردنظر می باشد

خرج چک:

در صورتی که چکی از قسمت دریافت ها از مشتریان دریافت شده باشد می توان آن چک در این قسمت به عنوان خرج چک ثبت کرد.


ثبت هزینه:

در این قسمت می توانید هزینه های پرداخت شده را ثبت نمایید. و مجوز دسترسی را برای شخص مسئول تنخواه انتخاب نمایید. 

در این بخش ابتدا نوع هزینه های انجام شده  از لیست موجود انتخاب می شود و سپس در قسمت پایین پرداخت از تنخواه مربوطه را انتخاب می کنیم.


انتقال وجه:

در صورتی که بین حساب های بانکی انتقال وجه صورت گیرد می توانید از این طریق مبلغ مورد نظر را ثبت نمایید.