آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

ترازنامه

ترازنامه :


برای مشاهده ترازنامه از قسمت "گزارشات حسابداری" زیر منو ترازنامه را انتخاب می کنیم ،

با واردکردن تاریخ مد نظر، و کلیک روی گزینه "جستجو" ترازنامه نمایش داده میشود و در صورت نیاز، روی گزینه "چاپ" کلیک میکنیم.