آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

بانکها، صندوق و تنخواه گردان

خزانه داری به تعریف و استفاده از آیت مهایی مانند بانک، صندوق، تنخواه گردان و تعریف دسته چک می باشد که در تراکنش های دریافت و پرداخت روزانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت، در ادامه به توضیح و آموزش استفاده از و تعریف این آیتم ها خواهیم پرداخت.

بانک ها:

شامل تعریف لیست حساب های بانکی می باشد.

حساب  بانکی جدید: برای تعریف حساب بانکی جدید خود روی دیکمه "بانک جدید " کلیک نموده و در پنجره باز شده نام بانک ،عنوان حساب( که مشخصه برای خود شماست )،شماره حساب و شعبه و موجودی اول دوره را وارد نموده و ثبت نمایید. در صورتیکه گزینه  دارای دسته چک را تیک زده باشید، بلافاصله پس از ثبت بانک پنچره ای بازمیشود تا اطلاعات دسته چک راوارد نمایید،البته اطلاعات دسته چک  را ازقسمت"تعریف دسته چک"نیز هر زمان تمایل داشتید وارد نمایید.
صندوق ها:

صندوق های برای ثبت تراکنش های دریافت و پرداخت وجوه نقد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

برای ثبت صندوق جدید دکمه صندوق جدید را کلیک می کنیم سپس در صفحه باز شده گروه، شخص مسئول صندوق (ازلیست کارمندان که قبلا در لیست اشخاص تعریف شده )و عنوان صندوق ,و ومانده اول دوره را وراد کرده در انتهای دکمه ثبت را کلیک می کنیم.تنخواه گردان:

تنخواه گردان برای ثبت و معرفی شخص یا اشخاص تنخواه دار  می باشد که برای انجام هزینه های روزانه مانند خریدها مبالغی را دریافت می کنند.

تعریف تنخواه گردان همانند صندوق انجام می شود.