نکاتی پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده

نکاتی پیرامون قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی روز یکشنبه دوم خرداد سال 1400 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به سازمان امور مالیاتی  مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره مشخص میباشد.

دوره مالیاتی هر سه ماه یکبار میباشد و منطبق بر فصول شمسی یعنی بهار، تابستان ،پاییز و زمستان می باشد.

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با موضوع ماده 5 این قانون (به استثنای کالاهای خاص که در ماده 26  به تقصیل ذکر شده)  9% میباشد.

مالیات و عوارضی که برای خرید کالا وخدمات پرداخت میشود به عنوان اعتبار مالیاتی مودی منظور میگردد و در صورتی که این مبلغ در هر دوره بیشتر از مالیات و عوارض فروش باشد سازمان امور مالیاتی موظف است این مبلغ را به عنوان اعتبار به دوره های بعدی منتقل نماید.

تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صورتحساب مطابق با مقررات است.

قبوض آب برق و گاز و مخابرات هم از آنجا که سند فروش کالا یا خدمات محسوب می شوند در حکم صورتحساب هستند.

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تا 15 روز پس از پایان هر فصل میباشد طبق تبصره یک ماده 177 قانون مالیات های مستقیم در صورتی که آخرین روز موعد ارسال اظهارنامه یا سایر اوراق تعطیل رسمی باشد اولین روز بعد از تعطیلی، جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارامه میابشد برای مثال مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تابستان 1401 تاریخ 15 مهر که روز جمعه هست به 16 مهر موکول میگردد. 

 مودیان مکلف هستند حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، نسبت به پرداخت مبلغ مالیات متعلقه اقدام نمایند .

براساس ماده ۳۶ این قانون، تا زمان استقرار سامانه مودیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» عدم ارسال اظهارنامه در هر فصل برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌ نشده تا مهلت مقرر ، هر کدام بیشتر باشد.

طبق ماده ۳۷ این قانون ، تاخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌ درصد ‌(۲%)‌ در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تاخیر از زمان انقضای مهلت ارسال یا سررسید پرداخت مالیات ، هرکدام که مقدم باشد خواهد بود.

جریمه کتمان معامله ،بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات فروش ،ثبت معامله غیر به نام خود یا معامله خود به نام غیر ،استناد به اسناد صوری و یا هر اقدامی که به کم اظهاری مالیات منجر شود دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال ،سه برابر مالیات پرداخت نشده، می باشد.

امیدواریم مطالب فوق پیرامون قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده پاسخگوی سوالات شما و همچنین برایتان سودمند باشد. 


قانون مالیات بر ارزش افزودهمالیاتارزش افزوده