محاسبه مبلغ عیدی کارمندان سال 1402

محاسبه مبلغ عیدی کارمندان سال 1402

محاسبه عیدی سال 1402 یکی از دغدغه‌هایی است که هم برای کارکنان و هم برای مدیران حائز اهمیت است بنابراین در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

با نزدیک شدن به سال نو یکی از مسائلی که هم کارفرمایان و هم کارمندان درگیر آن هستند محاسبه مبلغ عیدی میباشد. در اینجا میخواهیم به قوانین و فرمولهای مربوط به عیدی کارمندان بپردازیم.

لازم به ذکر است عیدی کارکنان دولت و کارگرانی که مشمول قانون کار هستند با هم تفاوت دارد.عیدی کارکنان دولت هر ساله توسط دولت اعلام میشود .

کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشترباشد، در صورتیکه کارکرد کارگر کمتر از یکسال باشد عیدی پرداختی به نسبت این ایام محاسبه می گردد.

در نتیجه حداکثر عیدی کارگران مشمول قانون کار در سال 1402 برابر است با 106،165،680 ریال و  حداکثر عیدی ۱۵۹،۲۴۸،۵۲۰ میباشد.

آیتمهای حقوق که در محاسبه عیدی لحاظ میشوند شامل :

  • حقوق پایه
  •  پایه سنوات
  • میزان کارکرد: تعداد روزهایی که در سال 1402 مشغول به کار بوده است ( جمعه، تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی در کارکرد محاسبه می‌شوند.)
  • مزایای مستمر به تبع شغل(مانند فوق‌العاده و سختی کار که هر ماه با حقوق پرداخت می‌شوند)

فرمول محاسبه عیدی سال 1402 :

فرمول محاسبه عیدی سال 1402 به اینصورت است :

                        

حداکثر مبلغ عیدی به این دلیل تعیین می شود که مشخص باشد مالیات عیدی دریافتی با چه نرخی باید محاسبه شود.

محاسبه مالیات عیدی 1402

سابق بر این  محاسبات مالیات عیدی و حقوق بصورت یکسان  انجام می شد؛ یعنی مبلغ عیدی را به عنوان سیزدهمین حقوق دریافتی کارمند به مبلغ حقوق سالانه او اضافه و پس از کسر 13 معافیت مالیات حقوق(طبق ماده 84) باید بر اساس نرخ‌های اعلام شده در جدول مالیات حقوق همان سال، مالیات شخص مورد نظر را محاسبه می شد.

بر اساس  بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درامد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.

بند 10ماده 91 میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی که سالانه اعلام میگردد می باشد.

برای سال 1402 مبلغ معافیت اعلام شده  1،200،000،000 ریال میباشد. مبلغ معافیت مالیاتی عیدی سال 1402 مبلغ 100،000،000 ریال میباشد ، ابتدا مبلغ معافیت ماهانه مالیات حقوق از مبلغ عیدی کسر می‌شود و باقیمانده ضرب در 10% خواهد شد. برای مثال اگر کارگری مبلغ سقف عیدی 1402 یعنی ۱۵۹،۲۴۸،۵۲۰را دریافت کند، محاسبات مالیات عیدی به صورت زیر محاسبه می شود:

59248520=100000000-159248520

  5،924،852 = 10%  * 59248520 


برای فردی که حداقل حقوق را دریافت میکند مبلغ مالیات عیدی به اینصورت است:

6165680=100000000-106،165،680

  616568 =  10% *6165680


عیدی کارکنان دولت :

براساس مصوبه هیات دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. برای کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.به عنوان مثال یک کارمند یا بازنشسته دولت که متاهل و صاحب دو فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و 800 هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد.

عیدی کارگران پاره وقت :

طبق ماده 39 قانون کار عیدی کارگرانی که به صورت پاره وقت در کارگاه مشغول به کار هستند به نسبت مدت کارکرد محاسبه و پرداخت میشود.

عیدی کارگران ساعتی :

در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه های مختلف متغیر می¬باشد برای محاسبه عیدی میانگین حقوق سه ماه آخر مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نکات تکمیلی پیرامون عیدی 1402 : 

مرخصی و عیدی :

بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کاری کارگران محسوب می‌شود. بنابراین ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی ۱۴۰۲ و پاداش و مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت و مرخصی استحقاقی خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود. نحوه محاسبه آن نیز مطابق با فرمول محاسبه عیدی سالانه خواهد بود. به همین خاطر مادران بارداری که به فکر مرخصی زایمان هستند، نباید نگران عیدی سال 1402 خود باشند.

بیمه عیدی :

بر اساس بخش (د) از فصل سوم بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن بند ۵-۱، عیدی طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات مشمول بیمه نمی‌باشد.

عیدی و تعدیل نیرو و یا استعفا :

ممکن است شرایطی ایجاد شود که کارمند بعد از مدتی  کار در کارگاه یا شرکت در اواسط سال مجبور به استعفا شود کارفرما باید عیدی این فرد را محاسبه و به او پرداخت کند. به طور کلی افرادی که از کار خود استعفا داده یا اخراج شده اند؛ مشمول پرداخت عیدی 1402 خواهند بود. کارفرما برای محاسبه عیدی این افراد باید میزان کارکرد این افراد را در نظر بگیرد. عیدی به این افراد با توجه به ساعات و روزهای کاری فرد پرداخت خواهد شد.

عیدی سایر کشورها :

تمام کشورها برای قدردانی از زحمات کارمندان و نیروی کار خود، بر اساس قوانین مالی پاداش‌ آخر سال را پرداخت می‌کند. تعیین میزان عیدی برای کارکنان دولت در کشورهای دیگر بر اساس پروتکل‌های خاصی است. 

عیدی سال کبیسه :

عیدی سال کبیسه کمی متفاوت تر است. برای سال کبیسه باید توجه داشت که تعداد روزهای سال 366 روز است. در زمان محاسبه عیدی کامل سال کبیسه میانگین دریافتی روزانه فرد، بر 366 روز تقسیم کرد. سال 1402 کبیسه نیست.

امیدواریم نکات ذکر شده در این مقاله برای شما سودمند بوده باشد. 

عیدی کارکنان سال 1402عیدی کارمندانعیدی 1402