سه اقدام ساده برای افزایش خلاقیت در کار

سه اقدام ساده برای افزایش خلاقیت در کار

خلاقیت اگرچه برای بسیاری از افراد یک امر ذاتی تلقی می شود، با این حال واقعیت این است که این امر کاملا اکتسابی بوده و افراد باید آن را در خود پرورش دهند.

1- از یک جا نشستن خودداری کنید

امروزه روانشناس ها اثبات کرده اند که ذهن و جسم با یکدیگر ارتباط مستقیمی را دارند. به همین خاطر نیز نمی توان انتظار داشت که با ساکن بودن، بتوان خلاقیت و تحرک ذهنی لازم را داشت. به همین خاطر نیز لازم است تا چیدمان دفتر کاری شما به نحوی باشد که از نشستن های طولانی، فاصله بگیرید. در نهایت این امر تنها به حضور در دفتر کار خلاصه نشده و توصیه می شود تا در بین استراحت های خود، زمانی را برای خارج شدن از شرکت و قدم زدن اختصاص دهید. این امر به کاهش فشار کاری و فرصت برای فکر کردن در رابطه با موضوعات مختلف خواهد شد. بدون شک پاکسازی ذهن، باعث خواهد شد تا شرایط لازم برای بروز خلاقیت مهیا شود. در نهایت این امر که خلاقیت های خود را در جایی یادداشت کرده و با دیگران نسبت به آن صحبت کنید، پس از مدتی به نظم‎دهی به ذهن شما منجر خواهد شد. به همین خاطر نیز هر ایده جدیدی را نباید یک خلاقیت کاربردی تلقی کرد.

2- تجربیاتی جدید داشته باشید

هر تجربه ای دارای درس ها و نکته های ارزشمندی خواهد بود که به افزایش توان ذهنی شما کمک خواهد کرد، با این حال برای این امر می توانید از اقدامات بسیار ساده استفاده کنید. برای مثال انجام متفاوت یک فعالیت همیشگی در راستای فاصله گرفتن از روزمرگی، اقدامی کاملا سودمند است. درواقع برای یک ذهن خلاق، لازم است تا آمادگی لازم را در خود شکل دهید.

به همین خاطر این امر که به یک باره بخواهید از ذهنی خلاق برخوردار شوید، بدون شک مشکل ساز بوده و به علت بی نتیجه بودن، شما را کاملا ناامید خواهد ساخت. در این راستا ضروری است تا صبر کافی را داشته و از بیش از حد عجول بودن فاصله بگیرد. در نهایت فراموش نکنید که به هر میزانی که ورودی-های ذهن شما متنوع تر باشد، خروجی های آن نیز به خلاقیت نزدیک تر خواهد بود.

3- عوامل حواس‎پرتی را نابود سازید

بسیاری از شرکت های بزرگ به مانند گوگل، از اتاق های فکر برخوردار هستند که در آنها هیچ-گونه عامل حواس‎پرتی وجود نداشته و این امر باعث می شود تا امکان تفکر عمیق وجود داشته باشد. درواقع شما باید بر روی یک موضوع تمرکز کافی کنید تا به ایده های خلاقانه در رابطه با آن نزدیک شوید. به همین خاطر نیز در صورتی که امکان ایجاد یک اتاق فکر وجود ندارد تا زمانی را با خود خلوت کنید، لازم است تا تمامی مواردی را که باعث حواس‎پرتی شما می شود را شناسایی کرده و آنها را نابود سازید. در این رابطه فکر کردن برای یافتن بهترین راه حل ها نیز به افزایش خلاقیت شما کمک خواهد کرد. برای مثال در صورتی که صدا مهم ترین عامل حواس‎پرتی در محل کار شما محسوب می شود، می‎توانید از گوشی های صداگیر استفاده کنید. در نهایت مطالعه مقالات مرتبط و مشاهده جدیدترین خلاقیت ها در این زمینه کمک شایانی محسوب می شود.

منبع: اقتصاد آنلاین
خلاقیت