آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

لیست کالا و خدمات

 در این قسمت تعریف کالا ها، خدمات و مواد اولیه موجود انجام می شود.

مهمترین قسمت ها:

1. جدید: برای ثبت محصول یا خدمات جدید استفاده می شود، در صفحه باز شده گروه موردنظر را انتخاب یا گروه جدیدی را ثبت میکنیم، نوع و بارکد در صورت وجود عنوان و سایر مشخصات را وارد می کنیم، در قسمت انتها ثبت موجودی اولیه (مانده اول دوره) که فقط برای سال مالی اول که سیستم راه اندازی می شود جهت ثبت کالاها و مواد اولیه و تعداد موجود آنها در انبار می باشد.

هنگام تغییر نوع ممکن است بعضی از گزینه ها کم یا زیاد شوند که مربوط به خدمات یا کالا و مواد می باشد از جمله تعداد موجود، وزن، ابعاد و ...، بعد از راه اندازی سیستم امکان تعریف  یا تغییر گزینه های واحد شمارش وجود دارد.

گزینه حداقل موجودی جهت نمایش هشدار در صورت کمتر بودن مقدار محصول یا مواد از این مقدار می باشد.

ثبت در فاکتور فروش در صورت عدم موجودی نیز برای اجازه ثبت آیتم در فاکتور فروش در صورت نبود موجودی در انبار می باشد.

2. جستجو، دانلود لیست به صورت PDF یا EXCEL ورود از فایل اکسل مطابق فرمت مشخص شده و چاپ لیست


ثبت لیست کالاها در سیستم از دو طریق امکان پذیر هست :

1. از طریق کلیک روی دکمه جدید اطلاعات مربوطه را وارد مینمایید، ابتدا نوع کالا ،خدمت یا مواداولیه را تعیین نموده و سپس سایر اطلاعات شامل عنوان ، قیمت خرید و فروش و.. که مایل هستید تکمیل نمایید.
در انتهای صفحه در صورتی که کالا دارای موجودی قبلی در انبار میباشد ، موجودی اول دوره و ارزش موجودی را وارد و اطلاعات را ثبت نمایید . 

2.ورود از لیست اکسل ،به این صورت که فایل اکسل سیستم را دانلود نموده و لیست کالاها و خدمات را در فایل مربوطه وارد کرده و روی گزینه ورود از لیست کلیک نمایید ، وبا انتخاب گزینه "انتخاب فایل اکسل " فایل خود را از پوشه مورد نظر انتخاب و روی دکمه ثبت کلیک نمایید